Al voltant de

ADUMA és un espai per a la psicologia aplicada, és a dir, per a la que pretén ajudar a produir canvis recolzant-nos en els coneixements que ens aporta una disciplina, la psicologia, que, conjuntament amb la voluntat de les persones i amb les aportacions d’altres disciplines és capaç de modificar les condicions de vida de les persones, les famílies, els col·lectius socials o les organitzacions.